Gegevens en standruimte

De standen worden verhuurd met een minimum standoppervlakte van 16m² (4m x 4m diepte).

Er is een mogelijkheid om een kop- of hoekstand aan te vragen, mits de standoppervlakte groter is dan 16m².

Exposanten die zich hadden ingeschreven voor Agro-Expo 2022,  krijgen tot 15 april 2023 de kans om hun standplaats te herbevestigen vooraleer deze standplaats aan andere bedrijven wordt aangeboden.

Iedere deelnemer is verplicht op zijn kosten en verantwoordelijkheid een verzorgde stand te bouwen: wanden - verlichting - vloerbedekking - ....

Via de webshop kan men ook kant en klare standen, meubilair, decoratiemateriaal, ... huren.

Het onderverhuren aan derden of aan andere firma's is niet toegelaten.

In het standgeld is begrepen:

  • Elektriciteitsaansluiting en -verbruik tot 1.000 Watt
  • Vermelding in de exposantenlijst (naam, adres, standnummer en handelsactiviteit)
  • Minimum 2 exposantenkaarten.  Personen die een stand bedienen krijgen vrije toegang op vertoon van de exposantenkaart, welke individueel en op naam is.
  • Brandverzekering en brandblustoestel