Home

Agro-Expo Dairy Sale 2022 online veiling op Farmersbid.com

Ondanks de beurs volop in de steigers staat, zal het niet mogen zijn want een dreigend en blijvend coronavirus heeft daar anders over beslist!   Het enthousiasme van de ruim 170 ingeschreven standhouders deed ons nochtans hoopvol uitzien naar de komende beursgang met een volle bezetting.

Na een positief advies van de dienst noodplanning binnen de Riho politiezone en van het stadsbestuur van Roeselare die ons het kader stelden om het geheel als handelsbeurs te laten doorgaan, mits de nodige veiligheidsregels, wensten we echter ook de mening van de ingeschreven exposanten te kennen alvorens een beslissing te nemen over het al of niet doorgaan van de beurs.

Daarom werd een enquête verstuurd naar alle ingeschreven deelnemers, waarop verrassend snel werd gereageerd.

Op basis van dit resultaat, en de overtuiging dat onze beurs een volwaardige plaats van ontmoeting en contact binnen de verschillende schakels van de land -en tuinbouwwereld moet kunnen betekenen, hebben we met de voltallige bestuursploeg van VZW Agro-Vlaanderen op woensdag 15 december de beslissing genomen om de editie van 2022 te annuleren en te verplaatsen naar 27, 28 en 29 januari 2024 voor een hopelijk volwaardige editie in volle bloei en in betere omstandigheden.

De impact van een verdere mogelijke pandemie en de oprukkende omikron-variant verplichten ons tot het nemen van deze beslissing. Het is de eerste keer binnen de lange geschiedenis van Agro Expo Vlaanderen dat we een editie moeten annuleren maar we hopen op eenieders begrip. We kunnen het niet maken dat het bedrijfsleven met zijn personeel , de vele medewerkers en onze bezoekers gevaar zouden oplopen, terwijl de strijd om het virus klein te krijgen nog volop bezig is.

Met deze beslissing willen we onze eigenheid en onze reputatie van een sfeervolle land-en tuinbouwbeurs, die Agro-Expo Vlaanderen in Roeselare, zo bijzonder maakt, niet in het gedrang brengen.

Deze tweejaarlijkse vakbeurs moet een veilig evenement zijn waar de duizenden bezoekers samen met vele exposanten vrij en spontaan contacten kunnen leggen tussen pot en pint, met een babbel en een lach, en liefst zonder mondmasker, het afstand houden, Covid Safe Ticket enz.

Om al deze redenen zijn wij van oordeel dat de afgelasting van de beurs, ondanks alle voorbereidend werk van het inrichtend bestuur, deelnemers, standenbouwers, enz. te verantwoorden is.

Goed nieuws echter nog voor de fans van het rundvee, want de geplande Agro Expo Dairy Sale, zal wel nog als onlineveiling doorgaan op zaterdagavond 29 januari 2022. Deze veiling met hoogwaardige kalveren en topgenetica, wordt een uniek gebeuren in Vlaanderen waar onze fokkers als naar uitkijken. De werkgroep rundvee die instaat voor de concrete uitwerking zal hierover nog verder communiceren.

Gedreven groeten en we duimen al voor 27-28 & 29 januari 2024 voor een topeditie van Agro-Expo !

Namens het bestuur VZW Agro-Vlaanderen,

Rik Vanwildemeersch                         Rik Decadt                              Marc Debode                       
Voorzitter                                            Ondervoorzitter                      Secretaris

Andre Debruyne                                 Michel Vulsteke                      Jacques Monballieu
Bestuurder                                          Bestuurder                              Bestuurder

Chris Vandevelde                               Bart Debussche                      Dries Vanpeteghem
Bestuurder                                         Bestuurder                              Bestuurder