Home

AGRO-EXPO VLAANDEREN 27-28 & 29 januari 2024 EXPO ROESELARE

Info en inschrijven als exposant vanaf februari 2023 via deze website, www.agro-expo.be


KBC

Gedreven groeten en we duimen al voor 27-28 & 29 januari 2024 voor een topeditie van Agro-Expo !

Namens het bestuur VZW Agro-Vlaanderen,

Rik Vanwildemeersch                         Rik Decadt                              Marc Debode                       
Voorzitter                                            Ondervoorzitter                      Secretaris

Dries Vanpeteghem                           Michel Vulsteke                      Jacques Monballieu
Bestuurder                                          Bestuurder                              Bestuurder

Chris Vandevelde                               Bart Debussche                     
Bestuurder                                         Bestuurder