Praktische zaken omtrent opbouw stand

 

 • De tentoonstellingshallen zijn toegankelijk voor de deelnemers vanaf maandag 22 tot vrijdag 25 januari 2024. Men zal er dagelijks kunnen werken van 8.00 uur tot 20.00 uur, op vrijdag 25 januari 2024 van 8.00 uur tot 18.00 uur.  Geen enkele deelnemer mag aan de inrichting van zijn stand beginnen zonder toelating van het secretariaat en na het voorleggen van zijn betalingsbewijs.  Het secretariaat zal dan voor de nodige praktische aanwijzingen instaan.
 • Mits aanvraag in het secretariaat staat een vorkheftruck ter beschikking van de standhouders tegen betaling.
 • Alle deelnemers zijn verplicht een onderlegger op de vloer aan te brengen bij de opbouw, het gebruik en de afbraak van hun stand, teneinde alle bevuiling door olie, verf, mortelspecie,… te vermijden. Het is verboden verfresten e.d. uit te gieten elders dan in de opgestelde vaten.  Afval dient naar de containers gebracht.
 • De deelnemers zijn ertoe gehouden hun standen te plaatsen en weg te nemen zonder schade aan te richten aan muren, vloeren of wanden. Derhalve is het verboden op eender welke wijze de standen vast te hechten aan muren, spanten of vloeren.  Beschadigingen zullen onmiddellijk vergoed moeten worden.
 • Omwille van de esthetiek is het niet toegelaten de standpanelen of -aangebrachte publiciteit hoger te maken dan 3 m. Afwijkingen moeten vooraf worden aangevraagd.  Publiciteit dient strikt boven de stand geplaatst en is boven de gangen verboden.
 • De werken van opbouw en afbrak der standen geschieden volledig voor rekening en op verantwoordelijkheid van de deelnemer. De standenopbouw dient volledig klaar te zijn op vrijdag 25 januari 2024 om 18.00 uur.  De afbraak van de standen mag gebeuren op dinsdag en woensdag 30 en 31 januari 2024, om 8.00 uur.  De deelnemers dienen zelf hun afval in de opgestelde containers weg te brengen.  Het weghalen van de producten en standmaterialen moeten geëindigd zijn op 02 februari 2024, om 18.00 uur.  Alle materialen niet weggehaald tegen dit tijdstip, worden door de inrichter op kosten en verantwoordelijkheid van de deelnemer weggenomen.  Tijdens de opbouw en afbraak zijn geen kinderen toegelaten.
 • Technische informatie Hallen.
  • vrije hoogte 7 meter
  • breedte poorten 3 meter
  • hoogte poorten  5 meter
  • maximale bouwhoogte 3 meter, uitzondering dient aangevraagd.
  • mogelijkheid tot takelen van een truss door bevestiging aan de spanten van het plafond.
  • elektriciteitspunten verspreid in de dakruimte, aansluiting door VDC Roeselare.
  • wateraansluiting gebeurt door de firma Vanraes Roeselare, via aanvoer met bovengrondse waterslang, afvoer beperkt mogelijk.