Volgende editie
25-26 en 27 januari 2020
Schiervelde Hallen Roeselare

Agro-Expo in Boer & Tuinder

Naar aanleiding van de twintigste editie in januari trok Boer & Tuinder naar Roeselare om vooruit én terug te blikken met enkele van onze bestuursleden.

Bronvermelding ‘Boerenbond, Boer&Tuinder 17/10/2019’ bij elke vorm van reproductie